Over Nazca

‘Niet harder werken,
maar slimmer’

Omgevingsdata levert een belangrijke bijdrage in de specificaties, mogelijkheden en risico’s van een locatie of gebied. Deze data ondersteunt bedrijven en overheden in het stroomlijnen van hun werkzaamheden rondom omgevingsbeheer. Nazca ontwikkelt innovatieve oplossingen voor het verzamelen, opslaan en ontsluiten van gegevens over zowel de ondergrond als bovengrond. Wij verzorgen en realiseren real-time data die 24/7 online beschikbaar is, voor o.a. Track & Trace oplossingen, Internet-of-Things-toepassingen, bodembeheer, online rapportages en nog veel meer. Met als resultaat het stroomlijnen van (openbare) data voor een effectief resultaat. 

Missie

Nazca levert innovatieve diensten afgestemd op geselecteerde markten, te weten: overheid, transport & logistiek en grondroerders. Deze toonaangevende diensten dragen bij aan het zorgvuldig en compleet omzetten van locatiegerelateerde data naar bruikbare informatie. Informatie die toegepast kan worden in de verbetering van smart-city toepassingen, transport & logistiek 2020 en een effectief beheer van kabels en leidingen onder de grond.

Deze uitgesproken ambitie wordt gedragen door het credo “Niet harder werken, maar slimmer”. Door op een slimme manier bruggen te slaan tussen techniek en databehoefte, worden effectieve voorbereidingen getroffen voor de op handen zijnde datatsunami in de komende jaren. Wij ontwikkelen nuchtere toepassingen die 24/7, actuele informatie leveren voor bewuste en vooruitstrevende organisaties.

Onze visie De groei van apparaten die gegevens over zichzelf via het internet delen (IoT) neemt naar verwachting explosief toe de komende jaren. Nazca ambieert de toonaangevende organisatie voor relevante partijen te zijn, als het goed om zinvol verbinden en realtime beschikbaar stellen van locatie gebonden data. Innovatieve IT verbindingen die een brug slaan tussen Internet of Things toepassingen, openbare databronnen en specialistische gegevens.

Wij zijn ervan overtuigd dat met deze toenemende beschikbaarheid van data, ook de behoefte naar gerichte informatie zal toenemen. Met name voor het effectiever maken van bedrijfsprocessen. Research, Development & Innovation zijn essentieel om de datakwaliteit te waarborgen en staan dan ook centraal in de activiteiten en producten van Nazca.

Geïnspireerd door
Nazca lijnen in Peru

Nazca lijnen refereren aan de mysterieuze tekeningen in
de woestijn van Peru. Wie wel eens over dit gebied heeft
gevlogen, telt honderden kaarsrechte lijnen, ingewikkelde
meetkundige patronen en immense afbeeldingen van
dieren. Deze kronkelende, alles omvattende verbindingen
en dynamisch lijnenspel inspireert Nazca in het onttrekken
en verbinden van omgevingsdata. 

lampnewsvg

De toekomst
is een betere
leefomgeving

Iedereen weet dat we zuinig moeten zijn met de aarde, het milieu en de natuur. In de afgelopen jaren hebben bewustwording, ontwikkelingen en onderzoeken een grote rol gespeeld in de manier waarop we met onze leefomgeving omgaan. Door slimme toepassingen en het samenwerken met relevante partijen creëren we een gezonde en duurzame leefomgeving voor iedereen.