Partners

Samenwerken met partners

Door het vroegtijdig ontdekken en onderzoeken van digitale ontwikkelingen voor informatievoorziening, maakt Nazca de mogelijkheden van informatie opvragen, invoeren en bewerken steeds geavanceerder. Met als resultaat efficiënt en slim werken in de keten. Vanwege het out of the box durven denken, zorgen wij ervoor dat dataverwerkingsmethoden en informatievoorzienings-mogelijkheden zich blijven ontwikkelen en verbeteren. Een werkwijze die resulteert in hoogwaardige producten waar de doelgroep in de nabije toekomst behoefte aan heeft.

Samenwerken met partners

Door het vroegtijdig ontdekken en onderzoeken van digitale ontwikkelingen voor informatievoorziening, maakt Nazca de mogelijkheden van informatie opvragen, invoeren en bewerken steeds geavanceerder. Met als resultaat efficiënt en slim werken in de keten. Vanwege het out of the box durven denken, zorgen wij ervoor dat dataverwerkingsmethoden en informatievoorzienings-mogelijkheden zich blijven ontwikkelen en verbeteren. Een werkwijze die resulteert in hoogwaardige producten waar de doelgroep in de nabije toekomst behoefte aan heeft.

Onze missie heeft ook de vertaalslag gemaakt naar de huidige samenwerkingsverbanden. Ook hierin zijn duurzaamheid, innovatie en bewustwording belangrijke pijlers. De gezamenlijke visie draagt bij aan een betere en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar.

Gezamelijke projecten

Onze missie heeft ook de vertaalslag gemaakt naar de huidige samenwerkingsverbanden. Ook hierin zijn duurzaamheid, innovatie en bewustwording belangrijke pijlers. De gezamenlijke visie draagt bij aan een betere en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar.

Onze visie Wij zijn ervan overtuigd dat met deze toenemende beschikbaarheid van data, ook de behoefte naar gerichte informatie zal toenemen. Met name voor het effectiever maken van bedrijfsprocessen. Research, Development & Innovation zijn essentieel om de datakwaliteit te waarborgen en staan dan ook centraal in de activiteiten en producten van Nazca. 

Wij werken samen met de volgende partners:

logo-anteagroup
GeoFort-logo
gelkoh-logo
logo-mug
Geobusiness
logo-spang
discover_orange_rgb
tauw2